Titel Muziekschool NIWIGI
Titel Muziekschool NIWIGI
Titel Muziekschool NIWIGI

Aansprakelijkheid

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Muziekschool en uitgeverij NIWIGI aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de onverhoopte onjuiste inhoud van de op deze site verstrekte informatie.

Privacy statement

Alle informatie die u aan ons verstrekt, valt onder dit Privacy Statement. Muziekschool en uitgeverij NIWIGI zal zich maximaal inspannen om deze informatie vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor de doeleinden zoals omschreven in dit Privacy Statement.

Muziekschool en uitgeverij NIWIGI behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Het is daarom aan te raden deze privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Muziekschool en uitgeverij NIWIGI respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website. U kunt deze website anoniem bezoeken. Bij bezoek aan deze website zal Muziekschool en uitgeverij NIWIGI, met inachtneming van hetgeen hierna is bepaald, geen persoonlijke gegevens van u verzamelen en/of op enigerlei wijze verwerken.

Muziekschool en uitgeverij NIWIGI zal de door u verstrekte gegevens niet aan derden ter beschikking stellen. Door het invoeren van uw gegevens op deze website en het versturen daarvan aan Muziekschool en uitgeverij NIWIGI, geeft u Muziekschool en uitgeverij NIWIGI toestemming om deze gegevens te registreren in haar database en te gebruiken voor haar normale bedrijfsdoeleinden, waaronder eveneens wordt begrepen u incidenteel informeren over onze producten.

Van sitebezoekers worden automatisch algemene gegevens bijgehouden, zoals bezoekersaantallen en opgevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de site te optimaliseren. Het gaat hierbij om cijfermatige gegevens en niet om persoonsgegevens.

Deze privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via links op deze website kunnen worden bezocht.

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Muziekschool en uitgeverij NIWIGI worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.